Arbeidsavklaringspenger

Retten til arbeidsavklaringspenger

Dersom du har blitt skadet eller syk kan du ha krav på arbeidsavklaringspenger. For det første året søkes det om sykepenger. Dersom du er syk lenger enn ett år, kan du ha videre krav på arbeidsavklaringspenger.

 

Arbeidsavklaringspenger skal dekke tapt inntekt. Full ytelse av arbeidsavklaringspenger utgjør 66 % av inntektsgrunnlaget ditt. Det er kun årlig inntekt opptil 6 G som tas med i beregningen av arbeidsavklaringspenger.

 

For å få kompensert ditt fulle inntektstap, bør det sjekkes om det også foreligger andre dekningsordninger for ditt tilfellet. Det kan eksempelvis være sykeavbruddsforsikring. Dersom du eksempelvis falt ut av jobb som følge av en trafikkulykke, arbeidsulykke eller vold kan du ha krav på dekning av tapt inntekt gjennom disse ordningene.

 

Har du fått avslag på arbeidsavklaringspenger fra NAV?

Dessverre fattes det en del uriktige vedtak av NAV.

 

Dersom du er uenig i vedtaket du har fått er det viktig at du benytter din rett til å klage på vedtaket. Det er viktig at klagefristen overholdes.

 

Vedtaket kan eksempelvis være totalt avslag på arbeidsavklaringspenger, men det kan også være at du mener NAV har satt inntektsgrunnlaget for arbeidsavklaringspenger for lavt eller andre forhold.

 

Dekkes advokatutgifter til arbeid med klage på avslag om arbeidsavklaringspenger fra NAV?

I mange tilfeller dekkes dine advokatutgifter til dette arbeidet. Se nærmere om dekning av advokatutgifter her.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med arbeidsavklaringspengesaker.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler