Pasientskade / feilbehandling

Erstatning etter feilbehandling

 

Har du blitt utsatt for feilbehandling eller manglende behandling?

Dersom det foreligger en svikt ved helsehjelpen kan du ha krav på erstatning dersom du har blitt påført en personskade. Unntaksvis kan du ha krav på erstatning selv om det ikke foreligger en svikt ved helsehjelpen. Det sees da på om skaden er spesielt stor eller uventet.

 

Erstatningskrav etter feilbehandling

Ved personskade etter feilbehandling kan du blant annet ha krav på menerstatning, dekning av ditt inntektstap, hjemmearbeidstap og utgifter.

 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Uavhenging av om feilbehandlingen har skjedd i offentlig eller privat helsetjeneste er den omfattet av ordningen. For begge tilfellene sendes søknaden til Norsk Pasientskadeerstatning som behandler saken.

 

Pasientskadenemnda (PSN)

Dersom du har fått avslag fra Norsk pasientskadeerstatning kan vedtaket påklages til Pasientskadenemnda. Det er Helseklage som er sekretariat for Pasientskadenemnda, og forbereder saken.

 

Dekkes utgifter til juridisk bistand i pasientskadesaken?

I pasientskadesaker der Norsk Pasientskadeerstatning har godkjent at det foreligger en svikt ved helsehjelpen, skal Norsk pasientskadeerstatning dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter til arbeid med erstatningsutmålingen. I særlige tilfeller dekkes også nødvendige og rimelige advokatutgifter fra den innledende fasen under ansvarsutredningen.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Erfaring viser at det kan være behov for å benytte advokat med spesialkompetanse innen personskade for å oppnå et riktig resultat for deg i pasientskadesaken. Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å fremme krav om erstatning i pasientskadesaker.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler om pasientskade