Yrkessykdom

Erstatning etter yrkessykdom

 

Har du fått en sykdom på grunn av skadelig påvirkning i arbeidsmiljøet?

Da kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Erstatning kan ytes uavhengig av skyld. Typiske sykdommer som kan gi krav på erstatning er: astma, lungesykdommer, sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning, hørselsskader og alergiske reaksjoner.

 

Det er noen yrkesgrupper som er mer utsatt enn andre. Særlig kan nevnes bakere, frisører og industrimedarbeidere.

 

Det kan ofte være kompliserte vurderinger knyttet til når sykdommen din er konstatert, og da hvilket forsikringsselskap som skal behandle saken din. Det er det forsikringsselskapet til den arbeidsgiver du hadde på det tidspunkt da du første gang søkte lege for sykdommen, som er ansvarlig. Det kan ofte være langt tilbake i tid. Det kan derfor være lurt å ha hjelp fra en personskadeadvokat for å sikre deg rett behandling av saken din.

 

Yrkessykdom er likestilt med yrkesskade, og gir deg de samme rettighetene som ved yrkesskade.

 

Erstatningskrav etter yrkessykdom

Ved yrkessykdom kan du blant annet ha krav på menerstatning, dekning av ditt inntektstap, hjemmearbeidstap og utgifter.

 

Er du ansatt i stat eller kommune, kan du ha krav på særskilte rettigheter i Hovedtariffavtalen (HTA). Det foretas beregninger etter flere regelsett, og du kan velge det regelsettet som gir best resultat for deg.

 

Lovpålagt yrkesskadeforsikring

I Norge er arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gir deg som ansatt en sikkerhet dersom du skulle få en yrkessykdom. Yrkessykdommen meldes til ansvarlig forsikringsselskap.

 

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF)

Hva så hvis arbeidsgiver ikke har tegnet den lovpålagte forsikringen? Ingen fare. Du vil ha de samme rettighetene som om forsikringen var tegnet. Det skal ikke gå utover deg at arbeidsgiver ikke har tegnet den lovpålagte forsikringen. I stedet for å melde saken til ansvarlig forsikringsselskap meldes saken da til yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF)

 

Melding om yrkessykdom

Arbeidsgiver skal melde ifra om yrkessykdommen til både NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet, og så vil kommunikasjonen videre i saken være med disse instansene. Erfaringsvis ser man dessverre at mange arbeidsgivere forsømmer sine plikter med å melde ifra om yrkessykdommen. Dette vil kunne gå utover deg, så det er viktig at du påser at yrkessykdommen blir meldt.

 

Skaff deg informasjon

Du kan melde yrkessykdommen selv, eller du kan få hjelp av advokat til å bistå deg i saken. Det anbefales at du tar kontakt med en personskadeadvokat allerede i den innledende fasen, så du får den informasjonen du trenger. Dette så erstatningskrav ikke går tapt.  Så avgjør du etter dette om du vil håndtere saken selv eller ha en advokat til å hjelpe deg. Det mange ikke vet er at forsikringsselskapet som hovedregel skal dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter for deg allerede fra den innledende fasen med forsikringsselskapet.

 

Tilleggsdekninger etter yrkessykdom

I tillegg til å melde saken til NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet, kan det være nødvendig å melde ifra til flere instanser i din sak. Eksempelvis hvis du er dekket under private/kollektive ordninger. Vi tar en gjennomgang av hele saken din i fellesskap, slik at du får den informasjonen du trenger.

 

Dekkes utgifter til juridisk bistand i yrkessykdomssaken?

Har du blitt utsatt for en yrkessykdom har du som hovedregel krav på at det ansvarlige forsikringsselskapet dekker nødvendige og rimelige advokatutgifter i yrkessykdomssaken.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Erfaring viser at det kan være behov for å benytte advokat med spesialkompetanse innen personskade for å oppnå et riktig resultat for deg i yrkessykdomssaken. Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å fremme krav om erstatning etter yrkessykdom.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler om yrkessykdom