Visste du dette om menerstatning?

menerstatning

Du kan ha krav på menerstatning dersom du eksempelvis har blitt utsatt for en trafikkskade, yrkesskade eller voldsskade. Det har kommet flere rettsavgjørelser som medfører at utbetaling av menerstatning i dag kan ligge betraktelig høyere enn tidligere. Grunnen til dette er at det er fastslått at SSBs dagsaktuelle levetidstabeller skal benyttes. Videre at differanseprinsippet skal være utgangspunktet i flerskadetilfellene.

Hva betyr egentlig dette og trenger du å skjønne hva det er? Det anbefales at beregningen av menerstatningen gjøres i et beregningsprogram som er tilpasset personskadesaker. Dersom det skal beregnes menerstatning og andre erstatningsposter i personskadesaken din anbefales det at du har bistand av en personskadeadvokat med kunnskap om beregning av slike erstatningskrav. Da trenger du ikke tenke på hva dette er. Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å fremme krav om menerstatning og øvrige erstatningsposter, og kan foreta beregningene for deg.

SSBs dagsaktuelle levetidstabell
Kort fortalt ble det fastslått i dommen at en mest mulig korrekt menerstatning oppnås ved å benytte SSBs dagsaktuelle levetidstabeller. Forut for dommen ble det benyttet gamle tabeller ved beregningen, som ikke tok hensyn til at levealderen har økt.

Differanseprinsippet
I dommen ble det fastslått at differanseprinsippet skal være utgangspunktet i flerskadetilfellene. Kort fortalt kan du være oppmerksom på dette dersom du har flere skader.

Grunnlag for økt menerstatning
Begge disse faktorene som her er nevnt bidrar til at utbetaling av menerstatning i dag kan ligge betraktelig høyere enn tidligere.

Dekning av advokatutgifter
Advokatutgifter kan dekkes i mange av disse sakene. Advokat Anette Torgersen har god kunnskap om de ulike dekningsordningene, så ved å fortelle hva saken din gjelder vil du få svar på om advokatutgiftene dekkes under noen av ordningene.

Advokat Anette Torgersen har spesialist seg innen personskadeerstatning og trygderett og lang erfaring med beregning av menerstatning og øvrige erstatningskrav.
Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.