Politiet har henlagt din sak om voldtekt. Hva kan du gjøre?

Dessverre oppleves det at saker om voldtekt blir henlagt av politiet selv om det ikke burde vært gjort. Dersom du er uenig henleggelsen er det viktig at du benytter din rett til å påklage henleggelsen. Det er viktig at klagefristen overholdes. Du skal også vite at du fortsatt kan kreve erstatning selv om voldtektssaken forblir henlagt hos politiet.

Benytt din rett til å bruke advokat i voldtektssaken

Dersom du har blitt utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt, anbefales det at du tar kontakt med advokat for å få bistand og støtte i voldtektssaken. I voldtektssaker har du som utgangspunkt krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Det å få oppnevnt bistandsadvokat innebærer at du får rett til å ha en advokat til å bistå deg i saken, uten at dette koster deg noe. Det er det offentlige som dekker advokatutgiftene.

Bistandsadvokaten kan påklage henleggelsen for deg

Dersom din voldtektssak har blitt henlagt, kan bistandsadvokaten påklage henleggelsen for deg. Advokat Anette Torgersen har erfaring med å påklage henleggelser, og har også fått omgjort flere av disse. Det innebærer at voldtektssaken tas opp til behandling igjen. I noen tilfeller må det etterforskes videre hos politiet og i andre tilfeller blir det direkte rettssak.

Bistandsadvokaten kan beregne erstatningskravet for deg

Dersom politiet fastholder henleggelse av voldtektssaken er det viktig å vite at du fortsatt kan kreve erstatning. Grunnen til dette er at det er et lavere beviskrav for å få tilkjent erstatning enn det er å få noen straffedømt.

Advokat Anette Torgersen kan hjelpe deg med søknad om erstatning og beregning av ditt erstatningskrav i voldtektssaken. Det tas en gjennomgang av din sak for å finne ut av hvilke erstatningsposter som er aktuelle å kreve for deg. Det kan eksempelvis være oppreisning, inntektstap, utgifter, menerstatning mm. Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med beregning av erstatningskrav, og benytter et beregningsprogram som er spesialtilpasset for denne type erstatningssaker.

Du er velkommen til å ta kontakt

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring som bistandsadvokat og arbeider både med å påklage henleggelser, samt å beregne erstatningskrav i voldtektssaker. Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.