Hva kan du gjøre når gjerningspersonen ikke betaler den erstatning du har blitt tilkjent?

erstatning

Har du vært i en rettssak og blitt tilkjent erstatning for den volden du har blitt utsatt for? Har du kanskje opplevd at gjerningspersonen ikke har betalt deg den erstatningen du ble tilkjent? Da lurer du kanskje på hvordan du skal få erstatningen din.

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å inndrive erstatningen. I de fleste sakene får du også dekket dine advokatutgifter i forbindelse med dette arbeidet. Advokat Anette Torgersen har god kunnskap om de ulike dekningsmulighetene som finnes for å få dekket advokatutgiftene.

Advokatbistand til å inndrive erstatningen
Dersom du ikke har hatt bistandsadvokat under rettssaken skjer det dessverre ofte at du ikke får noen videre oppfølging til å inndrive tilkjent erstatning. Dersom du selv ikke vet hvordan du inndriver erstatningen, anbefales det at du tar kontakt med en advokat som kan bistå deg med dette.

Det er flere måter og inndrive erstatningen på, eksempelvis gjennom voldsoffererstatningsordningen. Advokat Torgersen har kjennskap til de forskjellige mulighetene du har, og hjelper deg å kreve inn erstatningen din.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.