Har du blitt utsatt for vold i jobbsammenheng?

vold

Har du blitt utsatt for vold i jobbsammenheng kan du ha krav på erstatning fra flere instanser. Det kan søkes om yrkesskadeerstatning og voldsoffererstatning. I tillegg kan det søkes om erstatning fra NAV, og det bør også sjekkes om du er dekket under andre private og kollektive ordninger. Her er det sentralt å ha kunnskap om de ulike ordningene for å sikre at du får et riktig erstatningsoppgjør i saken. Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med erstatningssaker der personer har blitt utsatt for vold i jobbsammenheng.

Erstatning fra flere instanser
Dersom du har blitt utsatt for vold i jobbsammenheng er det viktig at det meldes ifra til arbeidsgivers forsikringsselskap, NAV, politiet og andre sentrale instanser for ditt tilfelle. Du kan ha krav på erstatning under hver av ordningene.

Samme erstatningspost kan kreves av flere instanser
I erstatningssaker vedrørende vold i jobbsammenheng er det slik at enkelte erstatningsposter kan kreves av flere instanser. Eksempelvis kan du ha krav på menerstatning fra både forsikringsselskapet og NAV. Har du flere ulykkesforsikringer kan du ha krav på utbetaling av erstatning under hver enkelt av forsikringene. Du har også erstatningsposter som kun kan kreves av en bestemt instans.

Benytt spesialisert personskadeadvokat i erstatningssaken
I personskadesaker som både gjelder yrkesskadeerstatning og voldsoffererstatning er det ofte mange instanser å forholde seg til. Det er viktig å vite hvor du skal melde ifra om voldshendelsen og at dette blir gjort i tide mm. For å sikre deg at du får den erstatningen du har krav på anbefales det at du tar kontakt med en personskadeadvokat som har kunnskap om de ulike ordningene. Advokat Anette Torgersen har mange års erfaring med disse sakene.

Dekning av advokatutgifter
Har du blitt utsatt for vold i jobbsammenheng har du som hovedregel krav på at det ansvarlige forsikringsselskapet dekker nødvendige og rimelige advokatutgifter i yrkesskadesaken. Det er også ulike dekningsordninger i sakene mot Kontoret for voldsoffererstatning, NAV og andre private og kollektive forsikringer. Advokat Anette Torgersen har god kunnskap om de ulike dekningsordningene for advokatutgifter, så ved å fortelle nærmere om din situasjon vil du få svar på om advokatutgiftene dekkes.

Du er velkommen til å ta kontakt
Advokat Anette Torgersen har spesialist seg innen yrkesskadeerstatning og voldsoffererstatning og har bred kunnskap om saker som omhandler vold i jobbsammenheng.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.