Fikk høyere erstatning enn det som følger av normen for voldtekt

Saken om voldtekt er nå avgjort i lagmannsretten,og tiltalte ble dømt til straff og til å betale erstatning. Advokat Torgersen fikk medhold i at det var grunnlag for høyere erstatning i denne saken enn det som følger av normen for voldtekt. Videre har hun bistått med å inndrive pengene, og klient har nå fått utbetalt voldsoffererstatning. Advokat Anette Torgersen i avisen GD. Les avisens artikkel her.

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring som bistandsadvokat og arbeider blant annet med å påklage henleggelser, samt å beregne erstatningskrav i voldtektssaker. Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.