NRK Brennpunkt i samarbeid med advokat Anette Torgersen

NRK Brennpunkt i samarbeid med advokat Anette Torgersen

NRK Brennpunkt har valgt ut advokat Anette Torgersen til å være med i samarbeidet om å lage en dokumentar om voldtektssaker.

Dokumentar om voldtektssaker

Arbeidet er i gang, og NRK Brennpunkt har startet en omfattende research gjennomgang. Advokat Anette Torgersen er godt fornøyd med at det gjøres en så grundig jobb og at det nå rettes et fokus mot voldtektssakene. I dokumentaren vil man møte flere personer som har blitt utsatt for voldtekt, og som vil stå frem i NRK Brennpunkt å fortelle sin historie. Det legges opp til at man vil følge en person underveis mens straffesaken pågår, samtidig som det også vil være noen som fortellere om tiden etter straffesaken. Det vil bli fortalt om de ulike stadiene i en voldtektssak og de ulike instansene som er involvert mm.

Oppdatert informasjon om prosjektet på Advokatfirmaet Torgersen sine sider

Det vil bli fulgt opp med oppdatert informasjon her på Advokatfirmaet Torgersen sin nettside underveis i prosessen med NRK Brennpunkt. Det vil også bli lagt ut nærmere informasjon på Advokatfirmaet Torgersen sin Facebook side.

Bidra til større opplysning rundt rettigheter

Advokat Anette Torgersen opplever at det er mange som ikke kjenner til sine rettigheter i voldtektssakene, så det er et mål å bidra til større opplysning rundt dette. Dette være seg rettigheter under saksbehandlingen av straffesaken, men også i etterkant av en straffesak med tanke på voldsoffererstatning.

Det kan nevnes at du som hovedregel har krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat som kan hjelpe deg fra den innledende fasen rett i etterkant av voldtekten og frem til avslutning av saken din. Dette helt uten kostnad for deg.

Advokat Anette Torgersen ønsker å bidra til at det skal være en lav terskel for å ta kontakt for en uforpliktende samtale om saken så du får de opplysningene du trenger.

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring som bistandsadvokat  i voldtektssaker. Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.