NRK Radio i kontakt med bistandsadvokat Anette Torgersen om situasjonen i norsk politi

bistandsadvokat

NRK Radio i kontakt med bistandsadvokat Anette Torgersen

NRK Radio tok kontakt med bistandsadvokat Anette Torgersen vedrørende situasjonen i norsk politi. Saksbehandlingstiden i volds og overgrepssaker er for lang. Advokat Torgersen har uttalt seg om situasjonen på NRK Radio denne uken.

Saksbehandlingstiden hos politiet er for lang i volds og overgrepssaker

Bistandsadvokat Anette Torgersen har klienter over hele landet, og erfaringen er at saksbehandlingstiden hos politiet generelt sett er for lang. I de saker hvor saksbehandlingen hos politiet er kritikkverdig sender advokat Torgersen klage på politiets saksbehandling til overordnet myndighet.

Ventetiden er tøff for de fornærmede

For mange av de fornærmede som har blitt utsatt for vold og overgrep, er det ofte et stort steg for de å anmelde det som har skjedd. Når de fornærmede da blir møtt med at saken ikke blir prioritert hos politiet, er det klart at det er tøft for de. Det er ikke slik situasjonen skal være. Dette er alvorlige saker som skal bli prioritert hos politiet.

Bistandsadvokat Anette Torgersen har tett oppfølging med de fornærmede gjennom hele prosessen, og opplever at ventetiden skaper mye redsel og vanskeligheter for de fornærmede.

Bistand i volds og overgrepssaker

Bistandsadvokat Anette Torgersen opplever at det er mange som ikke kjenner til sine rettigheter i volds og overgrepssakene. Dette være seg rettigheter under saksbehandlingen av straffesaken, men også i etterkant av en straffesak med tanke på voldsoffererstatning.

I mange av volds og overgrepssakene har den fornærmede krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat som kan hjelpe seg fra den innledende fasen rett i etterkant av overgrepet og frem til avslutning av saken. Blir det oppnevnt bistandsadvokat i saken vil det være det offentlige som dekker utgiftene til advokat. Den fornærmede betaler da ingenting i advokatutgifter.

Advokat Anette Torgersen ønsker å bidra til at det skal være en lav terskel for å ta kontakt for en uforpliktende samtale om saken så den fornærmede får de opplysningene som trengs.

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring som bistandsadvokat i volds og overgrepssaker. Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.