Politiet har for lang saksbehandlingstid i volds- og overgrepssakene

Politiet

Politiet har for lang saksbehandlingtid

Journalist hos nrk.no tok kontakt med bistandsadvokat Anette Torgersen vedrørende situasjonen i norsk politi. Saksbehandlingstiden hos politiet i volds- og overgrepssakene er for lang. Advokat Torgersen har gitt uttalelser i saken. Les NRK sin artikkel her.

Bruker politiet lang tid på å behandle voldssaken din?

Dessverre er det altfor mange voldssaker som ligger for lenge hos politiet før det fattes en avgjørelse i saken. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg med å være pådriver for å få fremdrift i saken.

Hva kan gjøres for at din sak blir prioritert?

Det kan være lurt å ta kontakt med advokat for å sjekke ut om du kan ha krav på bistandsadvokat i saken din. Det å få oppnevnt bistandsadvokat innebærer at du får rett til å ha en advokat til å bistå deg i saken, uten at dette koster deg noe. Det er det offentlige som dekker utgiftene.

Bistandsadvokaten vil hjelpe deg underveis i saken, og gjøre sitt for å passe på at dine interesser blir ivaretatt. Mye av arbeidet går med på å følge opp saken din mot politiet. Dersom politiet bruker for lang tid på saken uten at det er noen god grunn for dette, kan dette klages inn til klageorganet. Erfaringsvis bidrar klagene til at sakene blir prioritert. Dersom saken blir prioritert en stund, men det senere i prosessen går for lang tid igjen, kan det sendes inn ny klage til politiets klageorgan. Advokat Anette Torgersen har tett oppfølging av sakene mot politiet og de fornærmede, og sender inn klage på politiets saksbehandling der det er grunnlag for det.

Bistand i volds og overgrepssakene

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring som bistandsadvokat og oppfølging av disse sakene med klager o.l.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.