Dokumentaren om voldtektssaker sendes på NRK1 den 9. oktober | Brennpunkt i samarbeid med advokat Anette Torgersen

voldtektssaker

NRK Brennpunkt sin dokumentar om voldtektssaker er klar 

Tirsdag den 9. oktober kl. 21:20 på NRK 1 sendes NRK Brennpunkt sin dokumentar om voldtektssaker.

Voldtektssaker er et alvorlig og viktig tema. Dokumentaren tar for seg flere voldtektssaker på ulike stadier i prosessen fra anmeldelse er inngitt til politiet. I en av voldtektssakene følger man fornærmede underveis i etterforskningsprosessen i påvente av om det blir rettssak eller ikke. Det belyses blant annet hvordan ventetiden er for fornærmede.

Advokat Anette Torgersen i samarbeid med NRK Brennpunkt

NRK Brennpunkt har valgt ut advokat Anette Torgersen til å være med i samarbeidet om å lage denne dokumentaren om voldtektssaker.

Ønsker å bidra til større opplysning rundt rettigheter til voldsutsatte

Advokat Anette Torgersen opplever at det er mange som ikke kjenner til sine rettigheter i voldtektssakene, så det er et mål å bidra til større opplysning rundt dette. Dette være seg rettigheter under saksbehandlingen av straffesaken, men også i etterkant av en straffesak med tanke på voldsoffererstatning.

Det kan nevnes at du som hovedregel har krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat som kan hjelpe deg fra den innledende fasen rett i etterkant av voldtekten og frem til avslutning av saken din. Dette helt uten kostnad for deg.

Advokat Anette Torgersen ønsker å bidra til at det skal være en lav terskel for å ta kontakt for en uforpliktende samtale om saken så du får de opplysningene du trenger.

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring som bistandsadvokat i voldtektssaker. Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.