Veldedighetsarbeid – Advokat Anette Torgersen er nå mentor for Barnas Jurist

veldedighetsarbeidVeldedighetsarbeid

Veldedighetsarbeid er et viktig bidrag til samfunnet. Det er mange som har behov for hjelp, og det er mange som ikke kjenner til sine rettigheter. I dette prosjektet er det et mål og nå ut til barn og unge. Advokat Anette Torgersen har nå takket ja til å være frivillig medarbeider for Barnas jurist, og vil der jobbe som mentor.

Advokat Anette Torgersen er mentor i  Barnas Jurist

Advokat Anette Torgersen jobber til daglig blant annet med barn og unges rettigheter. Spesielt jobber hun med de sakene hvor de har blitt utsatt for en ulykke eller har blitt utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold. I dette arbeidet oppleves det at mange ikke kjenner til sine rettigheter. Advokat Torgersen har som mål å bidra til større opplysning rundt rettigheter både på dette området og andre områder.

Hos Barnas Jurist skal advokat Anette Torgersen bidra som mentor. Advokat Anette Torgersen vil blant annet komme til å være med ut på saksmottak hos flere ungdomsklubber og andre steder, hvor barn og unge kan få gratis rettshjelp. Målet er at det skal være en lav terskel for å ta kontakt med de spørsmål en måtte ha.

Barnas Jurist gir gratis rettshjelp

Barnas Jurist er et rettshjelpstiltak som gir gratis rettshjelp til barn og unge. Prosjektet Barnas Jurist startet opp i Oslo, og er nå etablert som et fast tiltak. For å hjelpe flere barn og unge med å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt er prosjektet nå i gang i Ringeriksregionen.

Du er velkommen til å ta kontakt

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.