Veldedighetsarbeid | advokat Anette Torgersen har nå vært ute på oppdrag som mentor for Barnas Jurist

advokat

Hva er Barnas Jurist?

Barnas Jurist er et rettshjelpstiltak som gir gratis rettshjelp til barn og unge. Prosjektet Barnas Jurist startet opp i Oslo, og er nå etablert som et fast tiltak. For å hjelpe flere barn og unge med å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt er prosjektet nå i gang i Ringeriksregionen.

Advokat Anette Torgersen har bidratt med gratis rådgivning til mindreårige flyktninger

Advokat Anette Torgersen har takket ja til å være frivillig medarbeider for Barnas jurist. Advokat Anette Torgersen har rollen som mentor og skal blant annet veilede en student gjennom arbeidet med sakene. Denne gangen besøkte de et sted for enslige mindreårige flyktninger.

Det er mange som ikke vet om sine rettigheter, så det er et mål å bidra til større opplysning rundt dette. Barnas Jurist bidrar både med generell rådgivning, men kan også bistå gratis i konkrete saker.

Du er velkommen til å ta kontakt

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.