Du har rett til å ha med deg bistandsadvokaten din i politiavhør

politiavhør

Retten til å ha med bistandsadvokat i politiavhør

Du har rett til å ha med deg bistandsadvokaten din når du skal i politiavhør. I hvilke type saker du kan ha rett på bistandsadvokat kan du lese mer om her. Du kan også kontakte advokat Torgersen så får du svar på om det er grunnlag for å søke om bistandsadvokat for deg. Denne vurderingen og eventuelt søknaden om bistandsoppnevning gjør advokat Torgersen gratis for deg. Dette kan du lese mer om her.

Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser

Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta dine interesser i saken. Bistandsavokaten skal også gi deg annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.

For mange er det første gang man er i et politiavhør, og mange synes derfor det er fint å få bistand både før, under og etter politiavhøret i disse sakene. I forkant av et politiavhør tar Advokat Torgersen en gjennomgang med deg slik at du skal være så godt forberedt som mulig. Det tas en samtale om hva som skal skje i politiavhøret, hvilke rettigheter du har, svarer på de spørsmål du måtte ha mm. Under politiavhøret er advokat Torgersen med deg og påser at alt går riktig for seg, supplerer med spørsmål og skal være en støtte for deg mm. I etterkant av politiavhøret følger advokat Torgersen opp saken din og holder deg løpende orientert.

Advokat Torgersen påtar seg oppdrag som bistandsadvokat over hele landet

Advokat Torgersen har kontor i Oslo, men påtar seg oppdrag som bistandsadvokat over hele landet.

I mange av sakene advokat Torgersen bistår i har hun fått tingretten til å dekke reiseutgiftene i forbindelse med politiavhør utenfor Oslo.

I forrige uke var advokat Torgersen med sin klient i politiavhør i Stavanger, og tingretten dekket her advokat Torgersen sine reisekostnader og arbeidet med saken. Klient fikk advokatbistand uten at dette kostet henne noe. Advokat Torgersen har lang erfaring som bistandsadvokat. Hun har god kjennskap til hva som skal til for å få oppnevnt bistandsadvokat og dekning av reiseutgifter.

Du er velkommen til å ta kontakt

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no. fff