Oppreisning på kr 150.000 innvilget selv om politiet henla voldtektssaken

oppreisning

Søknad om oppreisning førte frem

Med bistand fra advokat Anette Torgersen ble kvinnen innvilget kr 150.000 i oppreisning selv om politiet hadde henlagt voldtektssaken. Kvinnen følte seg trodd igjen, og dette hjalp henne videre i bearbeidelsen av sine traumer etter voldtekten.

Det kan søkes om oppreisning selv om straffesaken er henlagt

Politiet konkluderte med at voldtektssaken skulle henlegges etter bevisets stilling og avsluttet straffesaken. Kvinnen opplyste at hun satt igjen med en følelse av å ikke bli trodd av politiet. Advokat Torgersen fremhever at det kan søkes om voldsoffererstatning selv om straffesaken er henlagt hos politiet. Grunnen til dette er blant annet fordi det er et lavere beviskrav for å få tilkjent erstatning enn det er å få noen straffedømt.

Advokat Torgersen bisto kvinnen med å søke oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning, og fikk innvilget kr 150.000 for denne erstatningsposten. Kvinnen fikk også dekket alle sine advokatutgifter i saken. Kvinnen opplyste at det som stod skrevet i vedtaket var viktig for henne. Hun følte seg trodd igjen. Kvinnen har opplyst at det som fremkom av vedtaket har hjulpet henne mye i forhold til å bearbeide sine plager etter voldtekten.

Har du rett på mer enn bare oppreisning?

Oppreisning er bare èn av flere erstatningsposter som kan kreves dekket som følge av et seksuelt overgrep. Har du fått redusert inntekten din? Har du hatt utgifter? Har du fått en varig skade? Ja, da er dette eksempler på erstatningsposter som kan gi grunnlag for ytterligere voldsoffererstatning utover oppreisning.

Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale

Advokat Torgersen har lang erfaring med voldsoffererstatningssaker og beregning av erstatningskrav. I mange av disse sakene får du dekket advokatutgiftene dine. Advokat Torgersen har kunnskap om de ulike dekningsmulighetene og rådgir deg når vi har fått litt mer informasjon om saken din.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.