Du kan ha krav på erstatning selv om straffesaken er henlagt

Du kan ha krav på erstatning selv om straffesaken er henlagt

Advokat med spesialisering på beregning av erstatningskrav

Jeg har spesialisert meg på personskadeerstatning og beregning av erstatningskrav. I denne artikkelen og filmen skal jeg gi deg en oversikt over hvilke muligheter du har til å kreve erstatning etter en henlagt straffesak, litt om hvorfor det er sånn, og hvilke erstatningsposter som kan kreves.

Du kan ha krav på erstatning selv om straffesaken er henlagt

Dersom du har blitt utsatt for vold eller overgrep kan du ha krav på full erstatning selv om politiet har besluttet å henlegge straffesaken. Det er fordi vilkårene for å idømme straff og erstatning er forskjellig. Og i tillegg er beviskravet mildere i erstatningsretten enn i strafferetten.

Jeg har lang erfaring med å kreve erstatning i saker som er henlagt hos politiet. En viktig del av arbeidet er å føre bevis for at det er grunnlag for erstatning. En annen viktig del er å beregne erstatningskravet. Jeg benytter et beregningsprogram som er laget for nettopp beregning av erstatningskrav i disse sakene.

Jeg har mange eksempler på at vi har fått gjennomslag for at det skal tilkjennes erstatning selv om politiet har henlagt straffesaken. Jeg skal gi et eksempel. En av klientene mine var ikke klar over at hun kunne kreve erstatning i det hele tatt da hun kom til meg. Hun sa: «Straffesaken er jo henlagt.» -Men som jeg har forklart dere her kan man allikevel ha krav på erstatning. Og denne klienten, endte med over 1 millionkroner i erstatning da jeg avsluttet saken hennes.

Hva kan du kreve erstatning for i saker som er henlagt av politiet?

Det er faktisk sånn at du kan kreve det samme i erstatning etter en henlagt straffesak, som du kunne krevd i erstatning hvis politiet tok ut tiltale og det ble rettssak. Det er de samme erstatningspostene som gjør seg gjeldene i begge tilfellene.

Så utgangspunktet er at du kan ha krav på full erstatning. Det innebærer erstatning for økonomisk tap og for ikke økonomisk tap.

Har du for eksempel falt helt eller delvis ut av jobb som følge av overgrepet kan du ha krav på dekning av inntektstapet, – både for det som har vært og for tiden fremover.

Har overgrepet ført til at du må gå til psykolog eller annen behandling, skal du ha erstattet ekstrautgifter du har til dette.

Du kan også ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap, som innebærer oppreisningserstatning for tort og svie og erstatning for tapt livsutfoldelse hvis du har fått en varig skade av et visst omfang.

Dette er noen av erstatningspostene som kan kreves. Her har jeg tett dialog med deg, så jeg får den informasjonen jeg trenger for å beregne det konkrete tapet ditt.

Koster det deg noe å bruke advokat til å kreve erstatning og beregne erstatningskravet ditt?

Dersom jeg er oppnevnt som bistandsadvokat for deg, koster det deg ikke noe å få min advokathjelp. Om du har krav på bistandsadvokat kan avhenge av flere forhold. Det finnes også være andre dekningsordninger for å få dekket advokatutgiftene. Dette finner vi ut av når jeg vet mer om saken din.

I volds og overgrepssakene er det en blanding av medisin, økonomi og juss, – og det skjer stadig endringer. Så det anbefales å benytte en advokat som er spesialisert på fagområdet.

Dersom du ha spørsmål om dine rettigheter til advokathjelp eller andre sider ved saken din, er du velkommen til å ta kontakt med meg for en kostnadsfri og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98 67 29 29 eller at@advokattorgersen.no.