Andre voldshendelser

Erstatning etter vold

 

Har du blitt utsatt for vold?

Det er noen typer voldshendelser som i utgangspunktet gir en automatisk rett til bistandsadvokat, eksempelvis om du har blitt utsatt for voldtekt. I andre tilfeller tas det en skjønnsmessig helhetsvurdering av om det innvilges bistandsadvokat, eksempelvis ved vurderingen av om det foreligger en betydelig skade.

 

Det er også voldshendelser som ikke faller inn under noen av kategoriene som er nevnt her under fanen Bistandsadvokat. Eksempelvis der du har blitt kraftig banket opp av en fremmed, men skadene ikke er betydelige nok til å få innvilget bistandsadvokat under det grunnlaget. Det kan allikevel foreligge forhold hos deg som gjør at du har et stort behov for advokatbistand i saken.

 

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat der sakens og art og alvor tilsier det, av hensyn til de berørte eller der andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

 

Retten gjør en skjønnsmessige helhetsvurdering av ditt behov for advokathjelp i saken. Det sees på flere ulike momenter, som bør tas med i søknaden.

 

Det anbefales at du tar kontakt med en advokat slik at alle sentrale elementer kommer med i søknaden.

 

Erstatningskrav etter vold

Har du blitt utsatt for vold kan du blant annet ha krav på menerstatning, dekning av ditt inntektstap, hjemmearbeidstap, utgifter og oppreisning.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring som bistandsadvokat i disse sakene, og vet hva som er sentralt å ha med i søknaden som sendes til retten. Innvilger retten søknaden vil advokat Torgersen blant annet kunne hjelpe deg med anmeldelse av saken, bistand i avhør, tett oppfølging av saken din, fremsettelse av erstatningskrav mm.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Siste artikler