Betydelige skader

Erstatning etter vold 

 

Har du blitt utsatt for en straffbar handling som medførte betydelig skade?

Da har du som hovedregel krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat som kan hjelpe deg fra start til slutt i saken din. Dette helt uten kostnad for deg. Det er det offentlige som betaler advokatutgiftene. Se nærmere om hva bistandsadvokaten kan hjelpe deg med her.

 

Erstatningskrav etter betydelig voldsskade

Har du blitt utsatt for en vold kan du blant annet ha krav på menerstatning, dekning av ditt inntektstap, hjemmearbeidstap, utgifter og oppreisning.

 

Hva er betydelig voldsskade?

Retten gjør en skjønnsmessige helhetsvurdering av om din skade anses som betydelig. Det sees på flere ulike momenter, som bør tas med i søknaden. Det er blant annet lengden av sykemelding, om det er store synlige skader eksempelvis i ansiktet, om du har fått en betydelig reduksjon av bevegelighet, om du har fått en psykisk diagnose, skadens alvor mm.

 

Det anbefales derfor at du tar kontakt med advokat slik at alle sentrale elementer kommer med i søknaden.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring som bistandsadvokat i disse sakene, og vet hva som er sentralt å ha med i søknaden som sendes til retten. Innvilger retten søknaden vil advokat Torgersen blant annet kunne hjelpe deg med anmeldelse av saken, bistand i avhør, tett oppfølging av saken din, fremsettelse av erstatningskrav mm.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler