Hva er bistandsadvokatordningen? #2

Bistandsadvokatordningen

Bistandsadvokatordningen innebærer at du får rett til å ha en advokat til å bistå deg i saken, uten at dette koster deg noe. Bistandsadvokatordningen gjelder for visse sedelighetsforbrytelser og alvorlige voldsforbrytelser. Se nærmere om når du har rett til bistandsadvokat her.

 

Hva hjelper bistandsadvokaten deg med?

Bistandsadvokaten kan hjelpe deg med å søke tingretten om bistandsoppnevning, samt å anmelde volden/overgrepet til politiet dersom det ikke allerede er gjort.

 

Bistandsadvokaten kan være med deg i avhør hos politiet, og gi deg annen hjelp og støtte underveis i prosessen.

 

Bistandsadvokaten kan fremme erstatningskrav for deg.

 

Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser under etterforskningen og rettssaken, og eventuelt overfor Kontoret for voldsoffererstatning.

 

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å være bistandsadvokat. Advokat Torgersen har spesialkompetanse med å beregne erstatningskrav i voldsoffersaker, og benytter et beregningsprogram som er spesialtilpasset disse sakene.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Siste artikler