Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

 

Bistandsadvokatordningen innebærer at du får rett til å ha en advokat til å bistå deg i saken, uten at dette koster deg noe. Bistandsadvokatordningen gjelder for visse sedelighetsforbrytelser og alvorlige voldsforbrytelser.