Small Image

Mange av de som har blitt utsatt for vold eller overgrep i perioden 1. januar 1975 – 1. januar 2022 kan miste sin rett til erstatning dersom det ikke søkes om erstatning før 1. januar 2023. -Men det trenger fortsatt ikke være for sent å fremsette erstatningskrav for deg. Advokatfirmaet Torgersen oppfordrer til at det søkes om voldsoffererstatning før den nye loven trer i kraft. I volds og overgreps sakene er Advokatfirmaet Torgersen ofte bistandsadvokat, og det innebærer at det er gratis advokatbistand....