Bistandsadvokat

Mange av de som har blitt utsatt for vold eller overgrep i perioden 1. januar 1975 – 1. januar 2022 kan miste sin rett til erstatning dersom det ikke søkes om erstatning før 1. januar 2023. -Men det trenger fortsatt ikke være for sent å fremsette erstatningskrav for deg. Advokatfirmaet Torgersen oppfordrer til at det søkes om voldsoffererstatning før den nye loven trer i kraft. I volds og overgreps sakene er Advokatfirmaet Torgersen ofte bistandsadvokat, og det innebærer at det er gratis advokatbistand....

Har du blitt utsatt for vold som gir rett til oppnevning av bistandsadvokat, er det viktig at du benytter deg av denne rettigheten i tide. For å sikre deg retten til bistandsadvokat i voldssaken bør du derfor kontakte advokat før straffesaken er ferdigbehandlet. Det anbefales imidlertid at du tar kontakt med advokat kort tid etter voldshendelsen slik at du får den oppfølgingen du har krav på helt fra starten av....