Personskade

Du kan ha krav på menerstatning dersom du eksempelvis har blitt utsatt for en trafikkskade, yrkesskade eller voldsskade. Det har kommet flere rettsavgjørelser som medfører at utbetaling av menerstatning i dag kan ligge betraktelig høyere enn tidligere. Grunnen til dette er at det er fastslått at SSBs dagsaktuelle levetidstabeller skal benyttes. Videre at differanseprinsippet skal være utgangspunktet i flerskadetilfellene. ...