Voldsoffererstatning

Mange av de som har blitt utsatt for vold eller overgrep i perioden 1. januar 1975 – 1. januar 2022 kan miste sin rett til erstatning dersom det ikke søkes om erstatning før 1. januar 2023. -Men det trenger fortsatt ikke være for sent å fremsette erstatningskrav for deg. Advokatfirmaet Torgersen oppfordrer til at det søkes om voldsoffererstatning før den nye loven trer i kraft. I volds og overgreps sakene er Advokatfirmaet Torgersen ofte bistandsadvokat, og det innebærer at det er gratis advokatbistand....

Advokat Anette Torgersen i avisen Gudbrandsdølen Dagningen. Torgersen var ikke enig i politiets henleggelse av voldtektssaken.Advokat Torgersen påklagede henleggelsen og fikk medhold i at det skulle kjøres rettssak.Tiltalte ble dømt til fengselsstraff og til å betale erstatning i både tingretten og lagmannsretten....

Har du blitt utsatt for vold i jobbsammenheng kan du ha krav på erstatning fra flere instanser. Det kan søkes om yrkesskadeerstatning og voldsoffererstatning. I tillegg kan det søkes om erstatning fra NAV, og det bør også sjekkes om du er dekket under andre private og kollektive ordninger. Her er det sentralt å ha kunnskap om de ulike ordningene for å sikre at du får et riktig erstatningsoppgjør i saken. Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med erstatningssaker der personer har blitt utsatt for vold i jobbsammenheng....

Dessverre oppleves det at saker om voldtekt blir henlagt av politiet selv om det ikke burde vært gjort. Dersom du er uenig henleggelsen er det viktig at du benytter din rett til å påklage henleggelsen. Det er viktig at klagefristen overholdes. Du skal også vite at du fortsatt kan kreve erstatning selv om voldtektssaken forblir henlagt hos politiet....

Du kan ha krav på menerstatning dersom du eksempelvis har blitt utsatt for en trafikkskade, yrkesskade eller voldsskade. Det har kommet flere rettsavgjørelser som medfører at utbetaling av menerstatning i dag kan ligge betraktelig høyere enn tidligere. Grunnen til dette er at det er fastslått at SSBs dagsaktuelle levetidstabeller skal benyttes. Videre at differanseprinsippet skal være utgangspunktet i flerskadetilfellene. ...