Dekning av advokatutgifter i NAV-sak

Har du krav på dekning av dine advokatutgifter i NAV-saken?

Arbeid med søknad om NAV-ytelse

Advokatutgifter til arbeid med selve søknaden dekkes som utgangspunkt ikke. Det er imidlertid unntak fra dette, hvor du eksempelvis kan dokumentere en personskade og du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

 

Arbeid med klage til NAV Klageinstans

Dersom du har mottatt et avslagsvedtak fra NAV Forvaltning, og ønsker at advokat skal påklage det for deg, kan du ha krav på fritt rettsråd dersom du oppfyller vilkårene for dette.  Om det skal betales egenandel avhenger av din økonomiske situasjon. Egenandelen er én gang den offentlige salærsatsen.

 

Dersom du ikke oppfyller vilkårene for fritt rettsråd kan det fortsatt være mulighet for å få dekket dine nødvendige og rimelige advokatutgifter til arbeid med å påklage vedtaket. Dette er i de tilfeller NAV endrer vedtaket til gunst for deg.

 

Arbeid med å anke til Trygderetten

Dersom du har mottatt et avslagsvedtak fra NAV Klageinstans, og ønsker at advokat skal anke det for deg, kan du ha krav på fri sakførsel dersom du oppfyller vilkårene for dette.  Om det skal betales egenandel avhenger av din økonomiske situasjon. Egenandelen er 25 % av de totale advokatutgiftene, men maksimalt 8 gange den offentlige salærsatsen.

 

Dersom du ikke oppfyller vilkårene for fri sakførsel kan det fortsatt være mulighet for å få dekket dine nødvendige og rimelige advokatutgifter til arbeid med å anke vedtaket. Dette er i de tilfeller Trygderetten endrer vedtaket til gunst for deg.

 

Du er velkommen til å ta kontakt

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med trygdesaker hos NAV. Erfaringsvis gjøres det dessverre mange feil i NAV systemet, og mange av vedtakene blir omgjort etter at advokat har sendt inn klage/anke.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler