Dekning av advokatutgifter i voldsoffersak

Dekkes advokatutgifter i voldsoffersaken?

Bistandsadvokat

Dersom du har blitt utsatt for en voldshendelse som gir rett til bistandsadvokat, dekkes advokatutgiftene av det offentlige. Du vil da kunne få dekket advokatbistand fra den innledende fasen rett i etterkant av voldshendelsen og frem til avslutning av straffesaken. Dette helt uten kostnad for deg.

 

Fri rettshjelp

Det er imidlertid voldshendelser som ikke gir rett til bistandsadvokat. Det sees da på om andre dekningsordninger kan være aktuelle i din sak.

 

Det kan på visse vilkår søkes om fri rettshjelp med et begrenset antall timer. Dette kan eksempelvis være bistand vedrørende krav om forsikringsdekning etter voldshendelsen.  Om du må betale egenandel avhenger av flere forhold som sjekkes nærmere med deg.

 

Dekning av advokatutgifter fra Kontoret for voldsoffererstatning

Dersom  sakens omfang eller kompleksitet tilsier det, kan Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) dekke advokatutgifter til behandling av erstatningssaken hos KFV.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med voldsoffererstatningssaker og kjenner godt til de ulike ordningene for dekning av advokatutgifter i disse sakene.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler