Dekning av advokatutgifter i voldsoffersak

Dekkes advokatutgifter i voldsoffersaken?

Bistandsadvokat

Dersom du har blitt utsatt for en voldshendelse som gir rett til bistandsadvokat, dekkes advokatutgiftene av det offentlige. Du vil da kunne få dekket advokatbistand fra den innledende fasen rett i etterkant av voldshendelsen og frem til avslutning av saken din. Dette helt uten kostnad for deg.

 

Fri rettshjelp

Det er imidlertid voldshendelser som ikke gir rett til bistandsadvokat. Det sees da på om andre dekningsordninger kan være aktuelle i din sak.

 

Der du ikke får dekket bistandsadvokat, kan det på visse vilkår søkes om fri rettshjelp med et begrenset antall timer i den innledende fasen av saken og til senere søknad om voldsoffererstatning og eventuelt klage på avslagsvedtak. Om du må betale egenandel avhenger av flere forhold som sjekkes nærmere med deg. Egenandelen er én gang den offentlige salærsatsen. Dersom du trenger hjelp til både å søke voldsoffererstatning, samt å påklage vedtaket betales fortsatt kun èn gang den offentlige salærsats.

 

Dekning av advokatutgifter fra Kontoret for voldsoffererstatning

Dersom du ikke oppfyller vilkårene for fri rettshjelp kan det fortsatt være mulighet for å få dekket dine nødvendige og rimelige advokatutgifter i saken mot Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). Dette er i de tilfellene KFV innvilger voldsoffererstatning til deg. Det samme gjelder dersom det må en klage til for å få innvilget voldsoffererstatning. Så lenge det innvilges voldsoffererstatning skal nødvendige og rimelige advokatutgifter i saken dekkes.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med voldsoffererstatningssaker og kjenner godt til de ulike ordningene for dekning av advokatutgifter i disse sakene.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler