Dekning av advokatutgifter i personskadesaken

Har du krav på dekning av dine advokatutgifter hvis du har blitt påført en personskade?

Dette er et spørsmål mange lurer på, og som det er sentralt å informere nærmere om. Mange av de som har skadet seg havner i en økonomisk vanskelig situasjon nettopp på grunn av personskaden. Det er derfor viktig å få frem at det ansvarlige forsikringsselskapet som hovedregel skal dekke dine advokatutgifter på lik linje med andre utgifter du har som følge av personskaden.

 

Har du blitt utsatt for en trafikkulykke eller yrkesskade/yrkessykdom har du som hovedregel krav på at det ansvarlige forsikringsselskapet dekker nødvendige og rimelige advokatutgifter i saken.

 

Har du blitt utsatt for en pasientskade, og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har godkjent at det foreligger en svikt ved helsehjelpen, skal NPE dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter til arbeid med erstatningsutmålingen. I særlige tilfeller dekkes også nødvendige og rimelige advokatutgifter fra den innledende fasen under ansvarsutredningen.

 

Har du blitt utsatt for en fritidsulykke kan du også ha krav på dekning av advokatutgifter i saken. Dette avhenger blant annet av hva slags ulykke du er utsatt for og hvilke instanser som må kontaktes.

 

Dersom det blir tvist i saken med forsikringsselskapet eller pasientskadenemnda, kan du ha krav på dekning av advokatutgifter gjennom din innboforsikring. Innboforsikringen har som regel en rettshjelpsdekning med en dekningssum på kr 100.000. Egenandelen er som regel kr 4000 + 20% av det overskytende, mens forsikringsselskapet betaler 80%. For å finne de eksakte summene sjekkes det opp hvilken dekning du har under din innboforsikring.

 

Som du kan se kan advokatutgifter søkes dekket gjennom flere ordninger. Dersom du forteller hva saken din gjelder vil du få svar på om det er noen dekningsordninger som gjelder for din sak.

 

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med de ulike dekningsordningene som finnes for dekning av advokatutgifter i saken.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Siste artikler