Familievold

Erstatning etter familievold

 

Har du blitt utsatt for familievold?

Da har du som hovedregel krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat som kan hjelpe deg fra start til slutt i saken din. Dette helt uten kostnad for deg. Det er det offentlige som betaler advokatutgiftene. Se nærmere om hva bistandsadvokaten kan hjelpe deg med her.

 

Erstatningskrav etter familievold

Har du blitt utsatt for familievold kan du blant annet ha krav på menerstatning, dekning av ditt inntektstap, hjemmearbeidstap, utgifter og oppreisning.

 

Hva er familievold?

Kort fortalt er dette situasjoner hvor du har blitt mishandlet av en nærstående person. Det kan være i form av trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser.

 

En nærstående person vil eksempelvis være nåværende eller tidligere ektefeller eller samboer, dine barn eller dine foreldre.

 

Du er velkommen til å ta kontakt

Familievold kan ofte være vanskelige å snakke om. Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å være bistandsadvokat i familievoldsakene. Advokat Torgersen vil blant annet kunne hjelpe deg med anmeldelse av saken, bistand i avhør, tett oppfølging av saken din, fremsettelse av erstatningskrav mm.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler