Har du krav på bistandsadvokat?

Bistandsadvokat

Dersom du har blitt utsatt for vold kan du ta kontakt for en vurdering av din mulighet for å få oppnevnt bistandsadvokat.

 

For noen typer voldshendelser gis det en automatisk rett til bistandsadvokat, mens det for andre voldshendelser må tas en vurdering av hvor betydelig skade du har fått og andre særlige forhold. Det er retten som avgjør om du får oppnevnt bistandsadvokat. Advokat Anette  Torgersen kan skrive søknaden for deg.

 

Får du oppnevnt bistandsadvokat i saken innebærer dette at det offentlige betaler utgiftene til advokat for deg. Du må heller ikke betale noen egenandel. Du har ingen utgifter til advokat i saken.

 

Ved denne type voldshendelser har du som hovedregel krav på bistandsadvokat

Det vil her bli gitt noen eksempler på voldshendelser som hovedregel gir deg krav på bistandsadvokat. Siden det er flere tilfeller som gir rett på bistandsadvokat anbefales det at du tar kontakt så advokat Anette Torgersen kan hjelpe deg å finne ut om nettopp ditt tilfelle gir rett til bistandsadvokat.

 

Vold i nære relasjoner

Dersom du har blitt utsatt for vold, trusler eller tvang fra en nærstående person har du i utgangspunktet krav på bistandsadvokat. Det er nok at handlingen har skjedd èn gang dersom det er grovt. Dersom handlingen har skjedd flere ganger omfattes også mindre grove tilfeller.

 

Dette er hva loven har angitt som nærstående person:

  • Din tidligere eller nåværende ektefelle/samboer
  • Din tidligere eller nåværende ektefelles/samboers slektning i rett nedstigende linje (eksempelvis stebarn)
  • Din slektning i rett oppstigende linje (eksempelvis foreldre)
  • Noen i hjemmet ditt
  • Noen du har omsorgen for

 

Les mer om familievold/vold i nære relasjoner her.

 

Voldtekt

Dersom du har blitt utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt har du som hovedregel krav på bistandsadvokat.

 

Les mer om voldtekt og forsøk på voldtekt her.

 

Betydelig skade som følge av volden

Dersom du har fått en betydelig skade som følge av volden du ble utsatt for har du som hovedregel krav på bistandsadvokat.

 

Les mer om betydelig skade her.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring som bistandsadvokat. Dersom du forteller hva saken din gjelder vil du få svar på om det er grunnlag for å søke retten om oppnevning av bistandsadvokat i din sak.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Siste artikler