Hjelp til å klage på vedtak fra NAV

Benytt din rett til å klage på vedtaket fra NAV

Dessverre fattes det en del uriktige vedtak av NAV. Se eksempelvis nærmere om sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, menerstatning.

 

Dersom du er uenig i vedtaket du har fått er det viktig at du benytter din rett til å klage på vedtaket. Det er viktig at klagefristen overholdes.

 

Avslagsvedtak fra NAV kan ofte være svært inngripende, og gjøre din økonomiske situasjon vanskelig. Erfaringsvis omgjøres mange av vedtakene etter at det er sendt inn klage fra advokat, slik at personen får innvilget den NAV ytelsen han/hun har krav på.

 

Dekkes advokatutgifter til arbeid med klage på NAV vedtak?

I mange tilfeller dekkes dine advokatutgifter til dette arbeidet. Se nærmere om dekning av advokatutgifter her.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Advokat Anette Torgersen har spesialisert seg innen trygderett og har lang erfaring med å påklage ulike typer avslagsvedtak fra NAV.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler