Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning

Dette er kort fortalt erstatning til den som er har fått en personskade som følge av vold. 

         

Erstatningskravet etter vold

Ved personskade etter vold kan du blant annet ha krav på menerstatning, dekning av ditt inntektstap, hjemmearbeidstap, utgifter og oppreisning.

 

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)

Søknad om erstatning sendes på eget skjema til Kontoret for voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning vurderer som hovedregel voldssaken først når den er avgjort hos politiet/domstolen.

 

Du slipper å forholde deg til gjerningspersonen i denne prosessen. Det er Kontoret for voldsoffererstatning som har tatt over ansvaret, og utbetaler erstatningen når vilkårene er oppfylt.

 

Dom i straffesaken

Dersom det foreligger dom i straffesaken, men gjerningspersonen ikke har betalt deg det du har fått tilkjent, kan erstatningen søkes dekket hos Kontoret for voldsoffererstatning.

 

Det er viktig å merke seg at du kan ha krav på ytterligere erstatning enn det som er tilkjent i dommen. Det kan være kompliserte beregninger knyttet til erstatningskravet og det benyttes et beregningsprogram som er spesialtilpasset for erstatningssaker. Det anbefales at du kontakter en personskadeadvokat slik at du kan få vurdert og beregnet hele erstatningskravet ditt.

 

Straffesaken henlagt hos politiet

Det er viktig å presisere at du kan ha krav på erstatning selv om politiet har henlagt straffesaken. Dette fordi vilkårene og bevisreglene i strafferetten og erstatningsretten er forskjellige. Også her kan det blir omfattende erstatningsberegninger, så det anbefales at du tar kontakt med en personskadeadvokat for å sikre deg en riktig behandling av saken din.

 

Dekkes advokatutgifter til arbeid mot Kontoret for voldsoffererstatning?

Svaret på dette avhenger blant annet av sakens omfang og kompleksitet. Se nærmere om dekning av advokatutgifter i voldssakene her.

 

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din sak

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å jobbe med voldsoffererstatningssaker. Hun har spesialisert seg innen erstatningsrett og har foretatt en rekke beregninger av erstatningskrav.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Siste artikler