Latest Posts Boxes

Many Elements To Choose From With Many Customization Options

  • Du kan ha krav på menerstatning dersom du eksempelvis har blitt utsatt for en trafikkskade, yrkesskade eller voldsskade. Det har kommet flere rettsavgjørelser som medfører at utbetaling av menerstatning i dag kan ligge betraktelig høyere enn tidligere. Grunn...

  • Dessverre oppleves det at saker om voldtekt blir henlagt av politiet selv om det ikke burde vært gjort. Dersom du er uenig henleggelsen er det viktig at du benytter din rett til å påklage henleggelsen. Det er viktig at klagefristen overholdes. Du skal også vit...

  • Har du blitt utsatt for vold som gir rett til oppnevning av bistandsadvokat, er det viktig at du benytter deg av denne rettigheten i tide. For å sikre deg retten til bistandsadvokat i voldssaken bør du derfor kontakte advokat før straffesaken er ferdigbehandle...