Menerstatning

Retten til menerstatning

Har du fått godkjent yrkesskade/yrkessykdom hos NAV kan det søkes om menerstatning.

 

Hva er menerstatning?         

Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse ved varig skade. Hvor mye erstatning dette blir avhenger av flere forhold som blant annet hvor stor den varige skaden er.

 

For at det skal innvilges menerstatning må du ha en varig medisinsk invaliditet på minimum 15 %. Det er person med medisinsk kompetanse innen det aktuelle fagområdet for din skade som bør vurdere saken og fastsette prosenten.

 

Hvilken spesialist som vurderer din sak kan ha stor betydning for resultatet i saken din. Det er ofte skjønnsmessige vurderinger som gjøres. Da er det viktig å velge riktig spesialist for din type skade.

 

Vær oppmerksom på at det er regler på at du kan være med å bestemme hvilken spesialist som skal vurdere din sak. For de som ikke jobber med dette er det ikke lett å vite hvilke spesialist som skal velges, så her kan det være lurt å kontakte en personskadeadvokat for bistand.

 

Du er velkommen til å ta kontakt

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med yrkesskadesaker og har håndtert en rekke saker om menerstatning. Hun har kunnskap om mange spesialister innen de ulike fagområdene, og vil kunne foreslå dyktige spesialister for ditt skadetilfelle.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler