Når bør du kontakte advokat?

Kontakt advokat tidlig i prosessen

Det anbefales at du tar kontakt med en personskadeadvokat så snart som mulig i etterkant av en ulykke. Dette så du kan få den informasjonen du trenger. Så avgjør du etter dette om du vil håndtere saken selv eller ha en advokat til å hjelpe deg. Her kan du lese mer om trafikkskade, yrkesskade, yrkessykdom, feilbehandling og fritidsulykke.

 

Selv om det ikke er konflikt med forsikringsselskapet skal du være oppmerksom på at det er flere viktige valg som foretas underveis i din personskadesak, som vil kunne være avgjørende for resultatet. Det kan derfor være lurt å benytte advokat for å oppnå et best mulig resultat i personskadesaken din.

 

Det mange ikke vet er at nødvendige og rimelige advokatutgifter dekkes i et stort antall av personskadesakene helt fra den innledende fasen med forsikringsselskapet. Dersom du forteller hva saken din gjelder vil du få svar på om det er noen dekningsordninger som gjelder for din sak.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler