Priser

Priser/dekningsordninger

Advokat Anette Torgersen har god kunnskap om de ulike dekningsordningene, så ved å fortelle hva saken din gjelder vil du få svar på om advokatutgiftene kan dekkes under noen av ordningene.

 

Ulike dekningsordninger

I det store flertallet av personskadesakene (eksempelvis ved trafikkulykke og arbeidsulykke/yrkessykdom), skal det ansvarlige forsikringsselskapet dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter.

 

I pasientskadesaker der Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har godkjent at det foreligger en svikt ved helsehjelpen, skal NPE dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter til arbeid med erstatningsutmålingen. I særlige tilfeller dekkes også nødvendige og rimelige advokatutgifter fra den innledende fasen under ansvarsutredningen.

 

I voldsoffersaker der du har rett til bistandsadvokat, dekker det offentlige advokatutgiftene.

 

For visse saksområder kan det innvilges fri rettshjelp dersom du oppfyller vilkårene. Dersom det blir tvist i saken, kan du ha krav på dekning av advokatutgifter gjennom din innboforsikring (rettshjelpsdekning). Om det skal betales egenandel avhenger av hva saken gjelder og din økonomiske situasjon.

 

Alminnelig timepris (innbefattet alle stillingskategorier hos oss; kontormedarbeidere, advokatfullmektiger og advokater) varierer fra kr 1140 (kr 1425 inkl. mva) til kr 3000 (kr 3750 inkl. mva). Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale, så får du oppgitt den timepris som vil gjelde for din sak før en eventuell oppdragsbekreftelse lages.

 

Beregning av salæret

Advokatfirmaet Torgersen følger de retningslinjer som Advokatforeningen har utarbeidet vedrørende prissetting av advokattjenester. Dersom ikke annet er avtalt beregnes salæret etter medgått tid. Minstetid som føres er 0,25 timer (15 minutter). Det utarbeides spesifisert timeliste som viser hva arbeidet har gått med til.

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler