Seksuelle overgrep mot barn

Erstatning etter seksuelle overgrep

 

Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn?

Da har du som hovedregel krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat som kan hjelpe deg fra start til slutt i saken din. Dette helt uten kostnad for deg. Det er det offentlige som betaler advokatutgiftene. Se nærmere om hva bistandsadvokaten kan hjelpe deg med her.

 

Erstatningskrav etter overgrep

Har du blitt utsatt for seksuelt overgrep som barn kan du blant annet ha krav på menerstatning, dekning av ditt inntektstap, hjemmearbeidstap, utgifter og oppreisning.

 

Meld ifra om overgrep

Dersom noen har utsatt deg for seksuelle overgrep eller gjort noe med kroppen din som du ikke ønsker er det viktig å melde ifra om det. Dette kan ofte være vanskelig når du er barn. Da vet du kanskje ikke hva som er rett og galt. Du skammer deg kanskje. Du har kanskje blitt bedt om å ikke si det til noen. Mange er også redde for hva som skal skje hvis det meldes ifra. Erfaringsvis går disse momentene igjen, men når det er sagt går det også ofte igjen en stor lettelse hos de som får meldt ifra og snakket ut om hva de har opplevd.

 

Det er vanlig at det tar lang tid før de som har opplevd overgrep tør å fortelle om det. Lovgiver har lagt opp til at disse sakene kan bli tatt opp til etterforskning lang tid etter at overgrepene har skjedd, men flere av disse sakene kan også foreldes. Det anbefales at det sies ifra så raskt som mulig.

 

Overgrep kan ofte være vanskelige å snakke om. I mange av tilfellene er det et familiemedlem eller en nærstående person som har gjort dette mot deg. I mange tilfeller er det lenge siden overgrepet skjedde, men du har nå blitt sterk nok til å ta tak i det.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å være bistandsadvokat i  overgrepssakene. Advokat Torgersen vil blant annet kunne hjelpe deg med anmeldelse av saken, bistand i avhør, tett oppfølging av saken din, fremsettelse av erstatningskrav mm.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler