Sykepenger

Retten til sykepenger

Dersom du har blitt skadet eller syk kan du ha krav på sykepenger. Sykepenger skal dekke tapt inntekt. Som arbeidstaker skal du få dekket full lønn i inntil ett år for lønn opp til 6G. Det er din arbeidsgiver som skal dekke sykepenger de første 16 dagene. Deretter er det NAV som skal dekke sykepengene.

 

Dersom du har en høyere inntekt enn 6G per år, bør det sjekkes om det også foreligger andre dekningsordninger for ditt tilfellet. Dette for å kunne få kompensert tapt inntekt over 6 G. Det kan eksempelvis være sykeavbruddsforsikring. Dersom du eksempelvis ble sykemeldt som følge av en trafikkulykke, arbeidsulykke eller vold kan du ha krav på dekning av tapt inntekt over 6 G gjennom disse ordningene.

 

Har du fått avslag på sykepenger fra NAV?

Dessverre fattes det en del uriktige vedtak av NAV.

 

Dersom du er uenig i vedtaket du har fått er det viktig at du benytter din rett til å klage på vedtaket. Det er viktig at klagefristen overholdes.

 

Vedtaket kan eksempelvis være totalt avslag på sykepenger, men det kan også være at du mener sykepengegrunnlaget er satt for lavt eller andre forhold.

 

Dekkes advokatutgifter til arbeid med klage på avslag om sykepenger fra NAV?

I mange tilfeller dekkes dine advokatutgifter til dette arbeidet. Se nærmere om dekning av advokatutgifter her.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med sykepengesaker.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler