Trafikkskade

Erstatning etter trafikkulykke

 

Har du blitt påkjørt i trafikken?(eksempelvis når du var bilist, syklist eller fotgjenger)

 

Har du kjørt på noen eller kjørt av veien?

Dette er noen eksempler på typiske trafikkulykkesituasjoner. Omfattet av ordningen er også personskader forårsaket av motorsykkel, buss o.l. Uavhengig av om noen kan klandres for trafikkulykken kan du ha krav på erstatning dersom du ble påført en personskade.

 

Erstatningskrav etter trafikkulykke

Ved personskade etter trafikkulykke kan du blant annet ha krav på menerstatning, dekning av ditt inntektstap, hjemmearbeidstap, utgifter og oppreisning.

 

Lovpålagt forsikring for kjøretøy

I Norge er alle kjøretøy pålagt å ha forsikring. Lovgiver har med dette ønsket å sikre den som har blitt skadet i trafikken, samtidig som bilisten i stor grad beskyttes mot personlig ansvar for erstatningskravet. Trafikkulykken meldes til ansvarlig forsikringsselskap.

 

Trafikkforsikringsforeningen (TFF)

Hva så hvis bilen som forårsaket trafikkulykken er uforsikret eller ukjent? Ingen fare. Du vil ha de samme rettighetene som om du hadde et ansvarlig forsikringsselskap å forholde deg til. Det skal ikke gå utover deg at bilisten ikke har tegnet den lovpålagte forsikringen. I stedet for å melde saken til ansvarlig forsikringsselskap meldes saken da til trafikkforsikringsforeningen.

 

Skaff deg informasjon i den innledende fasen

Det anbefales at du tar kontakt med en personskadeadvokat allerede i den innledende fasen etter trafikkulykken, så du får den informasjonen du trenger. Dette så erstatningskrav ikke går tapt.  Så avgjør du etter dette om du vil håndtere saken selv eller ha en advokat til å hjelpe deg. Det mange ikke vet er at forsikringsselskapet som hovedregel skal dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter for deg allerede fra den innledende fasen med forsikringsselskapet.

 

Tilleggsdekninger etter trafikkulykke

I tillegg til å melde saken til ansvarlig forsikringsselskap, kan det være nødvendig å melde ifra til flere instanser i din sak. Eksempelvis hvis du er dekket under private/kollektive ordninger. Vi tar en gjennomgang av hele saken din i fellesskap, slik at du får den informasjonen du trenger.

 

Dekkes utgifter til juridisk bistand i trafikkskadesaken?

Har du blitt utsatt for en trafikkulykke har du som hovedregel krav på at det ansvarlige forsikringsselskapet/Trafikkforsikringsforeningen dekker nødvendige og rimelige advokatutgifter i trafikkskadesaken.

 

Du er velkommen til å ta kontakt

Erfaring viser at det kan være behov for å benytte advokat med spesialkompetanse innen personskade for å oppnå et riktig resultat for deg i trafikkskadesaken. Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å fremme krav om erstatning etter en trafikkulykke.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Siste artikler