Uføretrygd

Retten til uføretrygd

Dersom du har blitt skadet eller syk kan du ha krav på uføretrygd. For det første året søkes det om sykepenger. Dersom du er syk lenger enn ett år, kan du ha videre krav på arbeidsavklaringspenger. Har du fortsatt ikke blitt frisk etter disse årene, og nå har fått varig nedsatt inntektsevne kan du ha krav på uføretrygd.

 

Uføretrygd skal dekke tapt inntekt. Full ytelse av uføretrygd utgjør 66 % av inntektsgrunnlaget ditt. Det er kun årlig inntekt opptil 6 G som tas med i beregningen av uføretrygden.

 

For å få kompensert ditt fulle inntektstap, bør det sjekkes om det også foreligger andre dekningsordninger for ditt tilfellet. Dersom du eksempelvis falt ut av jobb som følge av en trafikkulykke, arbeidsulykke eller vold kan du ha krav på dekning av tapt inntekt gjennom disse ordningene.

 

 

Har du fått avslag på uføretrygd fra NAV?

Dessverre fattes det en del uriktige vedtak av NAV.

 

Dersom du er uenig i vedtaket du har fått er det viktig at du benytter din rett til å klage på vedtaket. Det er viktig at klagefristen overholdes.

 

Vedtaket kan eksempelvis være totalt avslag på uføretrygd, men det kan også være at du mener NAV har satt beregningsgrunnlaget for uføretrygd for lavt. Det kan også være at du ikke fikk innvilget yrkesskadefordel eller andre forhold.

 

Dekkes advokatutgifter til arbeid med klage på avslag om uføretrygd fra NAV?

I mange tilfeller dekkes dine advokatutgifter til dette arbeidet. Se nærmere om dekning av advokatutgifter her.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med uføresaker.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Artikler