Voldtekt

Erstatning etter voldtekt 

 

Har du blitt utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt?

Da har du som hovedregel krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat som kan hjelpe deg fra den innledende fasen rett i etterkant av voldshendelsen og frem til avslutning av saken din. Dette helt uten kostnad for deg. Det er det offentlige som betaler advokatutgiftene. Se nærmere om hva bistandsadvokaten kan hjelpe deg med her.

 

Erstatningskrav etter voldtekt/forsøk på voldtekt

Har du blitt utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt kan du blant annet ha krav på menerstatning, dekning av ditt inntektstap, hjemmearbeidstap, utgifter og oppreisning.

 

Hva er voldtekt?

Kort fortalt er dette når du har blitt tvunget til å ha seksuell omgang mot din vilje. Eksempelvis kan dette være at du har blitt tvunget til samleie med vedkommende eller andre. Det kan være at du har blitt tvunget til å onanere vedkommende eller andre.

 

Den mer utdypende forklaringen av voldtektsbegrepet i straffeloven er slik.

Dersom en person:

  • har skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd er dette voldtekt.
  • har seksuell omgang med noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen er dette voldtekt.
  • ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen er dette voldtekt.
  • ved vold eller truende atferd får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv er dette voldtekt.
  • Har seksuell omgang med barn under 14 år er dette voldtekt uavhengig av om det er gitt samtykke.

 

Uavhengig av om du har flørtet, kysset eller hatt samleie med vedkommende tidligere, er det voldtekt hvis den seksuelle omgangen denne gangen skjedde ved vold, tvang eller du var ute av stand til å motsette deg handlingen.

 

Nei er et nei. Det kan blant annet uttrykkes ved ord og kroppsspråk. Dersom dette ikke respekteres er det et overgrep. Dersom du sover eller er bevistløs får du ikke sagt tydelig nei, og disse tilfellene kan også være voldtekt.

 

Voldtekt kan ofte være vanskelige å snakke om. I mange av tilfellene er det en person du kjenner fra før som har gjort dette mot deg. I noen tilfeller er det en stund siden voldtekten skjedde, men du har nå blitt sterk nok til å ta tak i det.

 

Du er velkommen til å ta kontakt 

Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å være bistandsadvokat i voldtektssakene. Advokat Torgersen vil blant annet kunne hjelpe deg med anmeldelse av saken, bistand i avhør, tett oppfølging av saken din, fremsettelse av erstatningskrav mm.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Siste artikler