Yrkesskade / Arbeidsulykke

Erstatning etter arbeidsulykke

 

Har du blitt utsatt for en ulykke i jobbsammenheng?

Uavhengig av om noen kan klanderes for arbeidsulykken kan du ha krav på erstatning dersom du ble påført en personskade.

 

Erstatningskrav etter arbeidsulykke

Ved personskade etter arbeidsulykke kan du blant annet ha krav på menerstatning, dekning av ditt inntektstap, hjemmearbeidstap og utgifter.

 

Er du ansatt i stat eller kommune, kan du ha krav på særskilte rettigheter i Hovedtariffavtalen (HTA). Det foretas beregninger etter flere regelsett, og du kan velge det regelsettet som gir best resultat for deg.

 

Lovpålagt yrkesskadeforsikring

I Norge er arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gir deg som ansatt en sikkerhet dersom uhellet skulle være ute og du blir skadet i en ulykke i jobbsammenheng. Arbeidsulykken meldes til ansvarlig forsikringsselskap.

 

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF)

Hva så hvis arbeidsgiver ikke har tegnet den lovpålagte forsikringen? Ingen fare. Du vil ha de samme rettighetene som om forsikringen var tegnet. Det skal ikke gå utover deg at arbeidsgiver ikke har tegnet den lovpålagte forsikringen. I stedet for å melde saken til ansvarlig forsikringsselskap meldes saken da til yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF)

 

Melding om arbeidsulykke

Arbeidsgiver skal melde ifra om arbeidsulykken til både NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet, og så vil kommunikasjonen videre i saken være med disse instansene. Erfaringsvis ser man dessverre at mange arbeidsgivere forsømmer sine plikter med å melde ifra om arbeidsulykken. Dette vil kunne gå utover deg, så det er viktig at du påser at arbeidsulykken blir meldt.

 

Skaff deg informasjon i den innledende fasen

Du kan melde arbeidsulykken selv, eller du kan få hjelp av advokat til å bistå deg i saken. Det anbefales at du tar kontakt med en personskadeadvokat allerede i den innledende fasen etter arbeidsulykken, så du får den informasjonen du trenger. Dette så erstatningskrav ikke går tapt.  Så avgjør du etter dette om du vil håndtere saken selv eller ha en advokat til å hjelpe deg. Det mange ikke vet er at forsikringsselskapet som hovedregel skal dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter for deg allerede fra den innledende fasen med forsikringsselskapet.

 

Tilleggsdekninger etter arbeidsulykke

I tillegg til å melde saken til NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet, kan det være nødvendig å melde ifra til flere instanser i din sak. Eksempelvis hvis du er dekket under private/kollektive ordninger. Vi tar en gjennomgang av hele saken din i fellesskap, slik at du får den informasjonen du trenger.

 

Dekkes utgifter til juridisk bistand i yrkesskadesaken?

Har du blitt utsatt for en arbeidsulykke har du som hovedregel krav på at det ansvarlige forsikringsselskapet/yrkesskadeforsikringsforeningen dekker nødvendige og rimelige advokatutgifter i yrkesskadesaken.

 

Du er velkommen til å ta kontakt

Erfaring viser at det kan være behov for å benytte advokat med spesialkompetanse innen personskade for å oppnå et riktig resultat for deg i yrkesskadesaken. Advokat Anette Torgersen har lang erfaring med å fremme krav om erstatning etter en arbeidsulykke.

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Advokat Anette Torgersen nås direkte på tlf 98672929 eller at@advokattorgersen.no

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak

    Ja takk, meld meg på nyhetsbrevet

    Siste artikler